ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

     โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนรักการออมกับกิจกรรม
“น้องหอมมะลิชวนออม” ของโรงเรียนธนาคาร ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับแก้วน้ำฟรี เมื่อเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคาร วันที่ 25 มีนาคม 2563

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797