ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

    โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีประจำชั้นเรียน วันที่ 29 มีนาคม 2564

 
     
     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797