ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ การใช้แก๊สหุงต้มอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา ซึ่งการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797