ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1  หน้า2 ม.1/2  หน้า2 ม.1/3  หน้า2 ม.1/4  หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1 หน้า2  หน้า3 ม.2/2  หน้า2 หน้า3 ม.2/3  หน้า2 ม.2/4  หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1  หน้า2 ม.3/2  หน้า2 ม.3/3  หน้า2 ม.3/4  หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 ม.4/2  หน้า2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/1  หน้า2 ม.5/2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/1  หน้า2 ม.6/2    

 
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1
หน้า1 หน้า2
ม.1/2
หน้า1 หน้า2
ม.1/3
หน้า1 หน้า2
ม.1/4
หน้า1 หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1
หน้า1 หน้า2
ม.2/2
หน้า1 หน้า2
ม.2/3
หน้า1 หน้า2
ม.2/4
หน้า1 หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1
หน้า1 หน้า2
ม.3/2
หน้า1 หน้า2
ม.3/3
หน้า1 หน้า2
ม.3/4
หน้า1 หน้า2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 หน้า1 ม.4/2
หน้า1 หน้า2
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/1
หน้า1 หน้า2
ม.5/2
หน้า1
   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/1
หน้า1 หน้า2
ม.6/2
หน้า1
   

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797