ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

การแปรผลคะแนน SDQ ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกาษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 Download

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797