ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เมนูหลัก
งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ

 

 
                         
                                         ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1/ 2564

                      

        
                                                    
 
                                                            **ภาพกิจกรรมของโรงเรียน**
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้โรงเรีย มอบรางวัลน้องข้าวหอมมะลิ
กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 กิจกรรม "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2563 พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และ
พิธีถวายบังคม
ผลงานครู     เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                                     โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ที่อยู่ 20 ซอย25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-712797
                                                                    www.chr.ac.th